...........................................................................................................................
 
   
    Sök tematiskt / Resa  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
   Tematiskt

....................................................

.......................................................................................................................................................................................................
   
/ Resa

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:

................................................................................................................................................................................
#36 Dolma, The Taste Of Kurdistan
      - Francesca Recchia
................................................................................................................................................................................
#31 Aquatic Aliens Versus Norwegian Marines, Part I - IV
      - Elin Wikström
................................................................................................................................................................................
#28 Nya terriorier i Acre och varför de gör skillnad: anteckningar om hopp och spelet kring samexistens
      - Marjetica Potrc
................................................................................................................................................................................
#27 Ma och den fyrdimensionella verklighetsuppfattningen i dagens Tokyo
      - Ninia Sverdrup
................................................................................................................................................................................
#21 Excerpts From Bridge Over Deep Ditch, Poems Written In Ubud Nov 05 - Jan 06
      - Torbjörn Säfve
................................................................................................................................................................................
#18 Scenens huvudkaraktär
      - Katja Aglert and Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#16 Coca-Cola Holy Water
      - Paula von Seth
................................................................................................................................................................................
#15 En slagverkares betraktelser
      - Thomas Wingren
................................................................................................................................................................................
#7 Genom Home Tunnel
      - Veronica Brovall
................................................................................................................................................................................
#6 Detta har jag lärt mig om hem
      - Jan Verwoert
................................................................................................................................................................................
#2 Berättande med den rörliga bilden som medium
      - Yukie Kamiya
................................................................................................................................................................................