...........................................................................................................................
 
   
    Sök tematiskt / Skepticism  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
   Tematiskt

....................................................

.......................................................................................................................................................................................................
   
/ Skepticism

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:

................................................................................................................................................................................
#47 The Great Satan
      - Kalle Brolin
................................................................................................................................................................................
#32 Scrambles Amongst The Alps
      - Martijn van Berkum
................................................................................................................................................................................
#29 Genusvägrarmanifestet / The Manifesto Of Gender-Refusal / Le Manifeste Anti-Genre
      - A. K. Westin
................................................................................................................................................................................
#23 Tema, igen.
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#22 Mycket snack, lite(n) verkstad.
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#20 Kära Tom
      - Michael Blum
................................................................................................................................................................................
#14 Ännu en konstnär med ett projekt
      - Katja Aglert
................................................................................................................................................................................
#11 På drift genom ofullbordade renoveringar
      - Chto Delat/What is to be done?
................................................................................................................................................................................
#1 "Jeg har aldrig set en pige med tørklaede være i fjernsynet uden at det har handlet om tørklæde..." eller en café snak med Rikke Andreassen og Ellen Nyman om repræsentation af minoriteter og hvordan man konstituerer sig som et subjekt i samfundet.
      - Ellen Nyman
................................................................................................................................................................................