...........................................................................................................................
 
   
    Sök tematiskt / Rytm  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
   Tematiskt

....................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................    
/ Rytm

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:

................................................................................................................................................................................
#33 Behind The White Door
      - Imri Sandström
................................................................................................................................................................................
#21 Excerpts From Bridge Over Deep Ditch, Poems Written In Ubud Nov 05 - Jan 06
      - Torbjörn Säfve
................................................................................................................................................................................
#15 En slagverkares betraktelser
      - Thomas Wingren
................................................................................................................................................................................
#9 Poetry Is What Gets Lost In Translation
      - Ylva Mazetti
................................................................................................................................................................................