...........................................................................................................................
 
   
    TEXTER  
 
.................................................... 
Texter
41 - 50
31 - 40
21 - 30
11 - 20
1 - 10
   Alla texter

....................................................
Sök texter

   Kronologiskt
Efter författare
Tematiskt

....................................................
 

................................................................................................................................................................................
Internetarkivet


Här hittar du alla texter som skrivits för SQUID, samlade i kronologisk ordning. De kan laddas ned som pdf och några av dem finns även tillgängliga som mp3. Arkivet uppdateras kontinuerligt, så välkommen tillbaka för att upptäcka nya texter.

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:
................................................................................................................................................................................
#51 How To Prevent The Apocalypse With Performance Art
      - random people
................................................................................................................................................................................
#50 Knowing You, Knowing Me: An Appendix for Why We Can Not Speak.
      - Barrie James Sutcliffe
................................................................................................................................................................................
#49 OPERATION: Sagan om den Stora Datan - Akt II
      - Anna Lundh
................................................................................................................................................................................
#48 Röstens teknologi
      - Johan Landgren
................................................................................................................................................................................
#47 The Great Satan
      - Kalle Brolin
................................................................................................................................................................................
#46 Pojken
      - Meira Ahmemulic
................................................................................................................................................................................
#45 OPERATION: Sagan om den Stora Datan - Akt I
      - Anna Lundh
................................................................................................................................................................................
#44 Clip Kino: Helsinki And Beyond
      - Andrew Gryf Paterson
................................................................................................................................................................................
#43 Buying The Museum
      - Alessandra Di Pisa
................................................................................................................................................................................
#42 Sound Scape
      - Toine Horvers
................................................................................................................................................................................
#41 Alienation Stories
      - Jari Silomäki
................................................................................................................................................................................
#40 Family Album, Writers In No Particular Order
      - IC-98
................................................................................................................................................................................
#39 Urban Narratives
      Ett rundabordssamtal med Meira Ahmemulic, Antonio Scarponi och Elin Wikström.
      Bearbetad till textform av Katja Aglert, Martijn van Berkum och Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#38 URBAN NARRATIVE: A MANIFESTO
      - Antonio Scarponi
................................................................................................................................................................................
#37 Det publikt privata och det privat publika
      - Adriana Seserin
................................................................................................................................................................................
#36 Dolma, The Taste Of Kurdistan
      - Francesca Recchia
................................................................................................................................................................................
#35 Krönika över 20:e århundradet
      - Carl Åkerlund
................................................................................................................................................................................
#34 BEGÄR
      - Mairead Case
................................................................................................................................................................................
#33 Behind The White Door
      - Imri Sandström
................................................................................................................................................................................
#32 Scrambles Amongst The Alps
      - Martijn van Berkum
................................................................................................................................................................................
#31 Aquatic Aliens Versus Norwegian Marines, Part I - IV
      - Elin Wikström
................................................................................................................................................................................
#30 20th Century Type Coins
      - Marc Ganzglass
................................................................................................................................................................................
#29 Genusvägrarmanifestet / The Manifesto Of Gender-Refusal / Le Manifeste Anti-Genre
      - A. K. Westin
................................................................................................................................................................................
#28 Nya terriorier i Acre och varför de gör skillnad: anteckningar om hopp och spelet kring samexistens
      - Marjetica Potrc
................................................................................................................................................................................
#27 Ma och den fyrdimensionella verklighetsuppfattningen i dagens Tokyo
      - Ninia Sverdrup
................................................................................................................................................................................
#26 Obligatorisk övergång
      - Samarbete mellan Linus Elmes, Linda Soneryd, Jens Soneryd,
      Milo Lavén, Elin Strand, Tove Lamm Stråhle, Jo Rideout och Per Nyström.
................................................................................................................................................................................
#25 Ett parallellmanus till filmen: The dream of a book
      - Beata Berggren
................................................................................................................................................................................
#24 06.04.02
      - Jelena Rundqvist
................................................................................................................................................................................
#23 Tema, igen.
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#22 Mycket snack, lite(n) verkstad.
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#21 Excerpts From Bridge Over Deep Ditch, Poems Written In Ubud Nov 05 - Jan 06
      - Torbjörn Säfve
................................................................................................................................................................................
#20 Kära Tom
      - Michael Blum
................................................................................................................................................................................
#19 Kärlek, smärta och att bära sig själv
      - Marcus Steinweg
................................................................................................................................................................................
#18 Scenens huvudkaraktär
      - Katja Aglert and Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#17 Försvunna brevduvor
      - Aaron S. Davidson and Melissa Dubbin
................................................................................................................................................................................
#16 Coca-Cola Holy Water
      - Paula von Seth
................................................................................................................................................................................
#15 En slagverkares betraktelser
      - Thomas Wingren
................................................................................................................................................................................
#14 Ännu en konstnär med ett projekt
      - Katja Aglert
................................................................................................................................................................................
#13 Hur jag blev konstnär
      - Saskia Holmkvist
................................................................................................................................................................................
#12 Labyrint
      - Peeter Laurits
................................................................................................................................................................................
#11 På drift genom ofullbordade renoveringar
      - Chto Delat/What is to be done?
................................................................................................................................................................................
#10 Den absoluta nollpunktens hjältar
      - Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#9 Poetry Is What Gets Lost In Translation
      - Ylva Mazetti
................................................................................................................................................................................
#8 Utan titel [under arbete]
      - A.S.Bessa
................................................................................................................................................................................
#7 Genom Home Tunnel
      - Veronica Brovall
................................................................................................................................................................................
#6 Detta har jag lärt mig om hem
      - Jan Verwoert
................................................................................................................................................................................
#5 Evolutionens melankoli
      - Po Hagström
................................................................................................................................................................................
#4 Av kärlek till Foucault
      - Marcus Steinweg
................................................................................................................................................................................
#3 Kristallpalatset
      - Camilla Bergqvist
................................................................................................................................................................................
#2 Berättande med den rörliga bilden som medium
      - Yukie Kamiya
................................................................................................................................................................................
#1 "Jeg har aldrig set en pige med tørklaede være i fjernsynet uden at det har handlet om tørklæde..." eller en café snak med Rikke Andreassen og Ellen Nyman om repræsentation af minoriteter og hvordan man konstituerer sig som et subjekt i samfundet.
      - Ellen Nyman
................................................................................................................................................................................