...........................................................................................................................
 
   
    OM SQUID  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
Tematiskt

....................................................
 

................................................................................................................................................................................
Varför SQUID?


Ett avslutat verk är ofta bara toppen på ett isberg och att kliva över tröskeln till en konstnärs arbetsplats kan vara som att få inblick i en värld under vattenytan. Denna metafor kan även användas för många andra verksamheter på kulturens område, där en undersökande process genererar olika sätt att konfrontera ett ämne – och slutligen, att möta en publik. Vad för slags kunskap, intressen, sidospår och fascinationer har bidragit till att skapa arbetet i sin helhet?

Konstnärer, musiker, författare, filosofer, arkitekter, curatorer och andra bjuds kontinuerligt in för att för att skriva om de intressen och engagemang som formar den egna verksamheten. Därför blir också varje text unik och utgör ett exempel på ett förhållningssätt eller en metod för hur man kan arbeta inom det kulturella fältet.

På SQUID hittar du intervjuer, reportage, essäer och research, liksom prosa, manus och poesi. Ämnena är lika mångskiftande som de medverkande. Exempelvis kan du läsa om försvunna brevduvor, svart magi i vita media, det japanska begreppet “Ma”, Skogens Universitet i Brasilien och mycket mer.

Varför publika tillställningar?
Internet i all ära, men att möta människor ansikte mot ansikte ser vi som grundläggande i arbetet med SQUID. Det är viktigt att erfarenheter, kunskaper och reflektioner generöst kan utbytas över genregränserna. Därför arrangerar vi olika publika tillställningar i samarbete med institutioner, gallerier och andra kulturaktörer, där SQUID-arkivet kan presenteras i fysisk form och vi finnas närvarande som värdar. Vi söker aktivt nya sammanhang och samarbetsformer att engagera oss i. Några av våra samarbetspartners hittills har varit: Tensta konsthall, IASPIS, ak28 och Ersta konsthall i Stockholm, Hit och Bezdomny i Göteborg och den ryska gruppen Chto delat?/What is to be done?

Att aktivera det öppna arkivet
Texterna som publiceras på SQUID är utgångspunkt för alla de tillställningar vi initierar eller väljer att engagera oss i. Med ständigt nya medverkande i det växande textarkivet uppkommer ofta frågor eller teman som vi önskar fördjupa oss i ytterligare. Därför arrangerar vi olika aktiviteter, såsom rundabordsamtal eller diskussioner, där specifika ämnen kan ges mer utrymme och också olika textbidrag och praktiker kan relateras till varandra. Dessa aktiviteter resulterar ofta i nya texter, som i sin tur publiceras på SQUID. Vi ser denna rörelse som en dialogisk process, eller snöbollseffekt, som aktiverar textarkivet men som också triggar igång nya diskussioner och aktiviteter. Under 'Aktiviteter' i huvudmenyn hittar du dokumentation av de aktiviteter vi hittills har genomfört.

SQUID startades av konstnärerna Katja Aglert (SE) och Janna Holmstedt (SE) 2005 och sedan 2008 driver de projektet tillsammans med konstnären Martijn van Berkum (NL).

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!
mail[at]squidproject[dot]net