...........................................................................................................................
 
   
    Sök tematiskt / Urban  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
   Tematiskt

....................................................

.......................................................................................................................................................................................................
   
/ Urban

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:

................................................................................................................................................................................
#49 OPERATION: Sagan om den Stora Datan - Akt II
      - Anna Lundh
................................................................................................................................................................................
#39 Urban Narratives
      Ett rundabordssamtal med Meira Ahmemulic, Antonio Scarponi och Elin Wikström.
      Bearbetad till textform av Katja Aglert, Martijn van Berkum och Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#38 URBAN NARRATIVE: A MANIFESTO
      - Antonio Scarponi
................................................................................................................................................................................
#37 Det publikt privata och det privat publika
      - Adriana Seserin
................................................................................................................................................................................
#30 20th Century Type Coins
      - Marc Ganzglass
................................................................................................................................................................................
#27 Ma och den fyrdimensionella verklighetsuppfattningen i dagens Tokyo
      - Ninia Sverdrup
................................................................................................................................................................................
#26 Obligatorisk övergång
      - Samarbete mellan Linus Elmes, Linda Soneryd, Jens Soneryd,
      Milo Lavén, Elin Strand, Tove Lamm Stråhle, Jo Rideout och Per Nyström.
................................................................................................................................................................................
#17 Försvunna brevduvor
      - Aaron S. Davidson and Melissa Dubbin
................................................................................................................................................................................
#15 En slagverkares betraktelser
      - Thomas Wingren
................................................................................................................................................................................
#11 På drift genom ofullbordade renoveringar
      - Chto Delat/What is to be done?
................................................................................................................................................................................
#8 Utan titel [under arbete]
      - A.S.Bessa
................................................................................................................................................................................
#7 Genom Home Tunnel
      - Veronica Brovall
................................................................................................................................................................................