...........................................................................................................................
 
   
    Sök tematiskt / Manifest  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
   Tematiskt

....................................................

.......................................................................................................................................................................................................
   
/ Manifest

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:

................................................................................................................................................................................
#38 URBAN NARRATIVE: A MANIFESTO
      - Antonio Scarponi
................................................................................................................................................................................
#29 Genusvägrarmanifestet / The Manifesto Of Gender-Refusal / Le Manifeste Anti-Genre
      - A. K. Westin
................................................................................................................................................................................
#23 Tema, igen.
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#22 Mycket snack, lite(n) verkstad.
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#20 Kära Tom
      - Michael Blum
................................................................................................................................................................................
#4 Av kärlek till Foucault
      - Marcus Steinweg
................................................................................................................................................................................