...........................................................................................................................
 
   
    Sök tematiskt / Kropp  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
   Tematiskt

....................................................

.......................................................................................................................................................................................................
   
/ Kropp

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:

................................................................................................................................................................................
#48 Röstens teknologi
      - Johan Landgren
................................................................................................................................................................................
#46 Pojken
      - Meira Ahmemulic
................................................................................................................................................................................
#36 Dolma, The Taste Of Kurdistan
      - Francesca Recchia
................................................................................................................................................................................
#33 Behind The White Door
      - Imri Sandström
................................................................................................................................................................................
#26 Obligatorisk övergång
      - Samarbete mellan Linus Elmes, Linda Soneryd, Jens Soneryd,
      Milo Lavén, Elin Strand, Tove Lamm Stråhle, Jo Rideout och Per Nyström.
................................................................................................................................................................................
#18 Scenens huvudkaraktär
      - Katja Aglert and Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#10 Den absoluta nollpunktens hjältar
      - Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................