...........................................................................................................................
 
   
    MEDVERKANDE  
 
....................................................
Se alla medverkande
....................................................

Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
Tematiskt

....................................................
 

................................................................................................................................................................................
Adriana SeserinAdriana Seserin, född 1978, är arkitekt och konstnär baserad i Stockholm. I sin praktik arbetar hon med performativ arkitektur, arkitekturaktioner, installationer och tillfälliga rumsliga strukturer, i kombination med textmässiga och grafiska gestaltningar. Främst undersöker hon arkitekturens sociala implikationer och staden som bärare och skapare av fantasier och projiceringar.

Contributions:
#37 Det publikt privata och det privat publika (SV)
#37 The Publicly Private And The Privately Public (EN)
................................................................................................................................................................................