...........................................................................................................................
 
   
    TEXTER  
 
.................................................... 
Texter
51 - 60
41 - 50
31 - 40
    21 - 30
11 - 20
1 - 10
Alla texter

....................................................
Sök texter

   Kronologiskt
Efter författare
Tematiskt

....................................................
 

................................................................................................................................................................................
Internetarkivet


Här hittar du alla texter som skrivits för SQUID, samlade i kronologisk ordning. De kan laddas ned som pdf och några av dem finns även tillgängliga som mp3. Arkivet uppdateras kontinuerligt, så välkommen tillbaka för att upptäcka nya texter.

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:
................................................................................................................................................................................
#30 20th Century Type Coins
      - Marc Ganzglass
................................................................................................................................................................................
#29 Genusvägrarmanifestet / The Manifesto Of Gender-Refusal / Le Manifeste Anti-Genre
      - A. K. Westin
................................................................................................................................................................................
#28 Nya terriorier i Acre och varför de gör skillnad: anteckningar om hopp och spelet kring samexistens
      - Marjetica Potrc
................................................................................................................................................................................
#27 Ma och den fyrdimensionella verklighetsuppfattningen i dagens Tokyo
      - Ninia Sverdrup
................................................................................................................................................................................
#26 Obligatorisk övergång
      - Samarbete mellan Linus Elmes, Linda Soneryd, Jens Soneryd,
      Milo Lavén, Elin Strand, Tove Lamm Stråhle, Jo Rideout och Per Nyström.
................................................................................................................................................................................
#25 Ett parallellmanus till filmen: The dream of a book
      - Beata Berggren
................................................................................................................................................................................
#24 06.04.02
      - Jelena Rundqvist
................................................................................................................................................................................
#23 Tema, igen.
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#22 "Mycket snack, lite(n) verkstad."
      - Fredric Gunve
................................................................................................................................................................................
#21 Excerpts From Bridge Over Deep Ditch, Poems Written In Ubud Nov 05 - Jan 06
      - Torbjörn Säfve
................................................................................................................................................................................