...........................................................................................................................
 
   
    TEXTER  
 
.................................................... 
Texter
51 - 60
41 - 50
    31 - 40
21 - 30
11 - 20
1 - 10
Alla texter

....................................................
Sök texter

   Kronologiskt
Efter författare
Tematiskt

....................................................
 

................................................................................................................................................................................
Internetarkivet


Här hittar du alla texter som skrivits för SQUID, samlade i kronologisk ordning. De kan laddas ned som pdf och några av dem finns även tillgängliga som mp3. Arkivet uppdateras kontinuerligt, så välkommen tillbaka för att upptäcka nya texter.

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:
................................................................................................................................................................................
#40 Family Album, Writers In No Particular Order
      - IC-98
................................................................................................................................................................................
#39 Urban Narratives
      Ett rundabordssamtal med Meira Ahmemulic, Antonio Scarponi och Elin Wikström.
      Bearbetad till textform av Katja Aglert, Martijn van Berkum och Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#38 URBAN NARRATIVE: A MANIFESTO
      - Antonio Scarponi
................................................................................................................................................................................
#37 Det publikt privata och det privat publika
      - Adriana Seserin
................................................................................................................................................................................
#36 Dolma, The Taste Of Kurdistan
      - Francesca Recchia
................................................................................................................................................................................
#35 Krönika över 20:e århundradet
      - Carl Åkerlund
................................................................................................................................................................................
#34 BEGÄR
      - Mairead Case
................................................................................................................................................................................
#33 Behind The White Door
      - Imri Sandström
................................................................................................................................................................................
#32 Scrambles Amongst The Alps
      - Martijn van Berkum
................................................................................................................................................................................
#31 Aquatic Aliens Versus Norwegian Marines, Part I - IV
      - Elin Wikström
................................................................................................................................................................................