...........................................................................................................................
 
   
    TEXTER  
 
.................................................... 
Texter
51 - 60
41 - 50
31 - 40
21 - 30
11 - 20
    1 - 10
Alla texter

....................................................
Sök texter

   Kronologiskt
Efter författare
Tematiskt

....................................................
 

................................................................................................................................................................................
Internetarkivet


Här hittar du alla texter som skrivits för SQUID, samlade i kronologisk ordning. De kan laddas ned som pdf och några av dem finns även tillgängliga som mp3. Arkivet uppdateras kontinuerligt, så välkommen tillbaka för att upptäcka nya texter.

Klicka på titeln för att öppna/stänga kort introduktion:
................................................................................................................................................................................
#10 Den absoluta nollpunktens hjältar
      - Janna Holmstedt
................................................................................................................................................................................
#9 Poetry Is What Gets Lost In Translation
      - Ylva Mazetti
................................................................................................................................................................................
#8 Utan titel [under arbete]
      - A.S.Bessa
................................................................................................................................................................................
#7 Genom Home Tunnel
      - Veronica Brovall
................................................................................................................................................................................
#6 Detta har jag lärt mig om hem
      - Jan Verwoert
................................................................................................................................................................................
#5 Evolutionens melankoli
      - Po Hagström
................................................................................................................................................................................
#4 Av kärlek till Foucault
      - Marcus Steinweg
................................................................................................................................................................................
#3 Kristallpalatset
      - Camilla Bergqvist
................................................................................................................................................................................
#2 Berättande med den rörliga bilden som medium
      - Yukie Kamiya
................................................................................................................................................................................
#1 "Jeg har aldrig set en pige med tørklaede være i fjernsynet uden at det har handlet om tørklæde..." eller en café snak med Rikke Andreassen og Ellen Nyman om repræsentation af minoriteter og hvordan man konstituerer sig som et subjekt i samfundet.
      - Ellen Nyman
................................................................................................................................................................................