...........................................................................................................................
 
   
    VÄLKOMMEN  
 
.................................................... 
Sök texter

Kronologiskt
Efter författare
Tematiskt

....................................................

................................................................................................................................................................................
Välkommen till SQUID


SQUID är ett ständigt växande internetbaserat arkiv med texter skrivna av kulturutövare verksamma inom olika discipliner från skilda delar av världen. SQUID är också en plattform vi använder för att initiera publika arrangemang.
Tanken med SQUID är att lyfta fram erfarenheter som kommer ur olika individuella eller kollektiva praktiker och göra dessa specialkunskaper tillgängliga för en större publik. Istället för att ta sin utgångspunkt i till exempel konstkritik eller konstteori vill vi med SQUID ge plats åt det parallella kunskapande som kommer ur en undersökande, kreativ process. Det kan handla om research gjord i samband med ett specifikt projekt eller ett intresse som som berikar ens arbete. Man kan söka i textarkivet tematiskt, kronologiskt eller efter författare. Läs mer om SQUID här.

Välkomna att dyka ner i all intressant läsning!
/ Katja Aglert, Janna Holmstedt och Martijn van Berkum

................................................................................................................................................................................
För nyheter, klicka här.
................................................................................................................................................................................