...............................................................................................
 
 
 
    CHOOSE LANGUAGE / VÄLJ SPRÅK  
 

..................................................................................................................................................................................................
Welcome to SQUID

SQUID is an online, ever-expanding archive of texts, written by professionals from the cultural field and from
different parts of the world. It is also a framework for offline activities such as public readings, artists
presentations and discussions. Feel free to browse the website and enjoy reading!

> English
................................................................................................................................................................................................
Välkommen till SQUID

SQUID är ett ständigt växande internetbaserat arkiv med texter skrivna av kulturutövare verksamma inom
olika discipliner från skilda delar av världen. SQUID är också en plattform vi använder för att initiera publika
arrangemang. Välkommen!

> Svenska
................................................................................................................................................................................................
Web design made in close collaboration between Katja Aglert, Janna Holmstedt and Martijn van Berkum. Extra cred to Martijn van Berkum
for all the technical solutions!
Last updated: November 25th, 2011

................................................................................................................................................................................................Site Meter